ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់បុគ្គលិកអង្គការហ្វ័រ៉ុមសុីដ

ថ្ងៃទី២៧ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០២០ នាំដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់បុគ្គលិកអង្គការហ្វ័រ៉ុមសុីដ ក្នុងនោះក៏មានសហគមន៍បឹងទឹម សម្តេច នាយិកាអង្គការក្រុមទ្រទ្រង់ភូមិ និងបុគ្គលិក ចុះមកមើលបឹងមុឹល (បឹងអភិរក្សបឹងទឹម) និងបឹងចក (បឹងអRead More…

ចុះប្រមូលព័ត៌មានពីស្ថានភាព COVID 19 ទៅលើ ផលប៉ះពាល់ ក្តីបារម្ភ ក្តីសុបិន្ត យុទ្ធសាស្ត្រ និងការរំពឹងទុក របស់ឃុំ និងមណ្ឌលសុខភាព គោករមៀត/នៃគម្រោង CWRMRL-CAFOD

១៩ ដល់ ២១ ឧសភា ២០២០ VSG បានចុះប្រមូលព័ត៌មានពីស្ថានភាព COVID 19 ទៅលើ ផលប៉ះពាល់ ក្តីបារម្ភ ក្តីសុបិន្ត យុទ្ធសាស្ត្រ និងការរំពឹងទុក របស់ឃុំ និងមណ្ឌលសុខភាព គោករមៀត រួមទាំងផ្តល់Mask និងសាប៊ូ ចូលរួមបង្ការផងដែរ។ គាំទ្រដោយ CAFOD។…………..Read More…

ការប៉ាន់ប្រមាណសមត្ថភាពសហគមន៍

សហគមន៍អាងបារាយណ៍ ភូមិបារាយណ ឃុំតាផូ ស្រុកស្វាយចេក ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ កាលពីខែកុម្ភៈ និងមីនា ឆ្នាំ ២០២០ នៅខេត្តបាត់ដំបង និងខេត្តបន្តាយមានជ័យ នៃគម្រោង «ការគ្រប់គ្រងធនធានទឹកសហគមន៍ដែលធននឹងជីវភាពរស់នៅ» CWRMRL របស់អង្គកាRead More…

Social media is one of the key inputs

Social media is one of the key inputs to our community’s work, both in terms of community image, time, and headlines, which enable the outside society to better understand the benefits of natural resources. Mr. Khot Sokha, 40 years old is member of forestry community and he is a farmer living in Tropang Thlok village, Bantey Chhmar commune, Thmar Puok district, Bantey Mean Chey province. Fish caught by Community members Together, we promote use of organic agriculture product that useful for health, safety products by communities Together, we promote use of organic agriculture product thRead More…

ពង្រឹងកិច្ចសហការលើការងារអភិរក្សធនធានជលផល នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

កិច្ចប្រជុំ រវាងអង្គការក្រុមទ្រទ្រង សហគមន៍នេសាទ ជាមួយខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល បន្ទាយមានជ័យ ដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហការ និងចំនុចខ្វះខាត ក្នុងការអភិរក្សធនធានធម្មជាតិ(ធនធានជលផល) នៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យ។ នាយខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផRead More…